Et eventyrligt og alkymistisk værksted

 
Shamanic room har rammer, rum og stemming,

der inviterer til magisk fordybelse og udvikling.

 Her arbejder vi med tromme, rasle

og kraftdyr.

 

                                                                 

 

 Tromme og rasle åbner op til det magiske felt, hvor dyr kan tale

og træer kan favne.

I det rum kan vi få direkte svar på vores spørgsmål.

Ikke fornuftige, velordnede eller umiddelbart forståelige svar.

Men svar, der taler direkte forbi vores forstands filter

og lige ind til vores magiske hjerter.


  

 

Gennem trommens og raslens urgamle lyde

kommer vi i kontakt med vores iboende evne til at kommunikere i det ordløse felt.

Her kommunikerer vi både med træet, og med vinden

og med de kraftdyr der viser sig for os i det indre.
 

 

I shamanic room vandrer vi på urgamle
velkendte og magiske drømmestier.

Vi åbner os for naturen i os

og omkring os.

  Vi søger træernes, månens og årstidernes kraft.

Vi lytter til drømmekroppens gamle og ægte sprog.

Og vi finder svar og vejledning

i floden under floden,

den kraft, der bærer os uanset. 

  

 

 

Der anvendes ingen form for euforiserende stoffer.